Category Archives: Chưa được phân loại

Hướng dẫn thêm một trang mới và thêm vào menu trang vừa tạo

Đăng nhập vào trang quản trị website Đường dẫn đăng nhập mặc định của website được thiết kế trên nền tảng WordPress theo định dạng: http://<ten_website>/wp-admin Thêm trang mới – Trong giao diện Dashboard chọn Trang -> Thêm trang mới Thiết lập các thông tin Trang, chú ý các thông tin quan trọng sau: Tiêu […]

Liên hệ