Hướng dẫn cài đặt plugin cho website WordPress

1. Đăng nhập vào trang quản trị website

 • Đường dẫn đăng nhập mặc định của website được thiết kế trên nền tảng WordPress theo định dạng: http://<ten_website>/wp-admin.
 • Nhập userpassword để đăng nhập vào Dashboard của website.

2. Cài đặt plugin cho website

 • Trong giao diện Dashboard chọn Plugin -> Cài mới
 • Tại giao diện Cài mới plugin có 2 cách để cài đặt plugin cho website

Cách 1: Tải plugin lên

 • Download plugin: tại đây.
 • Upload plugin lên trang website:
 1. Chọn Tải plugin lên.
 2. Trong khung tải plugin -> Chọn tập tin -> chọn plugin -> Cài đặt
 3. Trong giao diện giải nén -> Chọn kích hoạt plugin

Cách 2: Cài đặt plugin trực tiếp

 • Tìm kiếm plugin cần cài đặt.
 • Chọn cài đặt plugin
 • Chọn kích hoạt plugin vừa cài đặt

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ