Hướng dẫn cài đặt plugin cho website WordPress

1. Đăng nhập vào trang quản trị website

 • Đường dẫn đăng nhập mặc định của website được thiết kế trên nền tảng WordPress theo định dạng: http://<ten_website>/wp-admin.
 • Nhập userpassword để đăng nhập vào Dashboard của website.

2. Cài đặt plugin cho website

 • Trong giao diện Dashboard chọn Plugin -> Cài mới
 • Tại giao diện Cài mới plugin có 2 cách để cài đặt plugin cho website

Cách 1: Tải plugin lên

 • Download plugin: tại đây.
 • Upload plugin lên trang website:
 1. Chọn Tải plugin lên.
 2. Trong khung tải plugin -> Chọn tập tin -> chọn plugin -> Cài đặt
 3. Trong giao diện giải nén -> Chọn kích hoạt plugin

Cách 2: Cài đặt plugin trực tiếp

 • Tìm kiếm plugin cần cài đặt.
 • Chọn cài đặt plugin
 • Chọn kích hoạt plugin vừa cài đặt

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ