Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh Trang của theme flatsome

Đăng nhập vào trang quản trị website

  • Đường dẫn đăng nhập mặc định của website được thiết kế trên nền tảng WordPress theo định dạng: http://<ten_website>/wp-admin

Chỉnh sửa Trang

  • Đến trang cần chỉnh sửa chọn Sửa trang -> Edit with UX Builder
  • Trong giao diện Edit with UX Builder
  • Phần chỉnh sửa: Phần này thì các bạn có thể Thêm – Sửa – Xóa để hiển thị ra Trang của bạn.
  • Thêm Elements: thêm các mục mới
  • Update: Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, các bạn chọn update để lưu lại các chỉnh sửa
  • Phần hiển thị: hiển thị ra các phần mà bạn đã chỉnh sửa.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ